Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-11-18
[...] Czytaj dalej»
2019-11-15
W dniu 15.11.2019 r. od godz. 14:00 Pracownicy biura Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" biorą udział w konferencji "Pozyskuj fundusze- przegląd możliwości dofinansowania projektów" organizowanej przez Gminę Szczurowa. W związku z wydarzeniem, beneficjentów zapraszamy na salę widowiskową Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w ramach indywidualnego doradztwa. [...] Czytaj dalej»


Zakończone nabory


ROK 2019

 

3. Nabór nr 3/2019 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania - otwórz

 

2. Nabór nr 2/2019 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania - otwórz

 

1.  Nabór nr 1/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania - otwórz 

- protokół z  Posiedzenia Rady z dnia 11 października 2019 roku w sprawie oceny i wyboru zadań złożonych w ramach naboru nr 1/2019, 2/2019, 3/2019 - otwórz

-protokół z Posiedzenia Rady z dnia 30 października 2019 roku w sprawie złożonego prostestu w ramach naboru nr 2/2019- otwórz

 


ROK 2018

 

9. Nabór nr 6/2018 w zakresie: rozwijania działalności gospodarczej.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

- protokół z  Posiedzenia Rady z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie oceny i wyboru zadań złożonych w ramach naboru nr 6/2018. - otwórz

 

8. Nabór nr 1/2018/G  w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego lub promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie  pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

- protokół z Posiedzenia Rady z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie  oceny i wyboru zadań złożonych w ramach naboru nr 1/2018/G- otwórz

 

7. Nabór nr 5/2018 w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

- protokół z Posiedzenia Rady z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 5/2018 i 2/2018/OW- otwórz

 

6. Operacja własna 2/2018/OW realizowana w zakresie: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych poprzez Stworzenie oferty inwestycyjnej oraz promocja przedsiębiorczości.

- lista operacji zgodnych z informacją o planowanej do realizacji operacji własnej oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

 

5. Nabór nr 4/2018 w zakresie: kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

-protokół z Posiedzenia Rady z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2018/OW, 1/2018, 2/2018, 3/2018 oraz 4/2018- otwórz

 

4. Nabór nr 3/2018 w zakresie: wzbogacenie ofety czasu wolnego w zakresie rekreacji.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

 

3. Nabór nr 2/2018 w zakresie: poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społęcznych.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

 

2. Nabór nr 1/2018  w zakresie: zachowanie dorobku historycznego, kulturowego oraz sakralnego obszaru LGD.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

 

1. Operacja własna  1/2018/OW w zakresie: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz zgodnych z LSR.

- lista operacji zgodnych z informacją o planowanej do realizacji operacji własnej- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

 

0. Ponowna ocena Członków Rady w zakresie projektów grantowych 1/2017/G oraz 3/2017/G:

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR nabór 1/2017/G- otwórz

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR nabór 3/2017/G- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania nabór nr 1/2017/G- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania nabór nr 3/2017/G- otwórz

- Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 24.05.2018 w zakresie ponownej oceny wniosków złożonych w ramach projektu grantowego w zakresie naboru nr 1/2017/G i 3/2017/G - otwórz

- Sprostowanie Protokołu z Posiedzenia Rady z dnia 24.05.2018 w zakresie ponownej oceny wniosków złożonych w ramach projektu grantowego w zakresie naboru 1/2017/G i 3/2017/G - otwórz


ROK 2017


 

1. Nabór nr 1/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych  z LSR - otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania - otwórz

- Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 9 września 2019 roku w spawie ponownej oceny wniosku nr NGD 3-1/2017-2017 - otwórz

 

2. Nabór nr 2/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIA)

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych  z LSR - otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania - otwórz

- protokół z Posiedzenia Rady z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2017 i 2/2017 - otwórz 

- protokół z Posiedzenia Rady z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ponownej oceny wniosku nr NGD 9-2/2017-2017 - otwórz
 

 

 

3. Nabór nr 3/2017 w zakresie zachowanie dorobku historycznego, kulturowego oraz sakralnego obszaru LGD.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgonych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania - otwórz

 

 

4. Nabór nr 4/2017 w zakresie budowa/remont/ modernizacja/wyposażenie obiektów pozwalających na obsługę ruchu turystycznego i/lub promocja turystyki lokalnej.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgonych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania - otwórz

 

 

5. Nabór nr 5/2017 w zakresie poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgonych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania - otwórz

- protokół z Posiedzenia Rady z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 3/2017, 4/2017, 5/2017. - otwórz

 

6. Informacja nr 1/2017/OW w zakresie promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

- lista operacji zgodnych z  informacją nr 1/2017/OW LGD o planowanej do realizacji operacji własnej  LGD, organizowanej przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA”  oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych – otwórz

 

7. Nabór nr 1/2017/G w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych:

-  Lista zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru oraz zgodnych z LSR- otwórz

- Lista zadań wybranych – otwórz

 

8. Nabór nr 2/2017/G w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego:

-  Lista zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboruoraz zgodnych z LSR- otwórz

- Lista zadań wybranych – otwórz

 

9. Nabór nr 3/2017/G  w zakresie: promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych:

-  Lista zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboruoraz zgodnych z LSR- otwórz

- Lista zadań wybranych – otwórz

 

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach Informacji nr 1/2017/OW oraz złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2017/G. 2/2017/G oraz 3/2017/G.

- Sprostowanie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach informacji nr 1/2017/OW oraz złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2017/G 2/2017/G oraz 3/2017/G - otwórz

 

 


ROK 2016

 

lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR,

lista operacji  wybranych,

protokół z posiedzenia Rady

 


Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Odwiedzin: 921