Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-11-18
[...] Czytaj dalej»
2019-11-15
W dniu 15.11.2019 r. od godz. 14:00 Pracownicy biura Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" biorą udział w konferencji "Pozyskuj fundusze- przegląd możliwości dofinansowania projektów" organizowanej przez Gminę Szczurowa. W związku z wydarzeniem, beneficjentów zapraszamy na salę widowiskową Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w ramach indywidualnego doradztwa. [...] Czytaj dalej»


2019-11-05

Posiedzenie Zarządu

dh/upload/logo cenoma.jpg
Zgodnie z § 21 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 roku /tj. czwartek/ o godzinie 15:30, ul. Rynek 4 /budynek GCKCiS/

PORZĄDEK OBRAD:

I.                    Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.                 Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

III.              Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia/.

IV.              Podjęcie uchwały nr XXX/2019 w sprawie zmiany przyjętych procedur oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

V.              Podjęcie uchwały nr XXXI/2019 w sprawie zmiany przyjętej umowy o powierzenie grantu w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

VI.                Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem LGD.

VII.              Interpelacje, zapytania i wnioski Zarządu.

VIII.           Zakończenie obrad Zarządu.


Powrót
Odwiedzin: 88297