Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-11-18
[...] Czytaj dalej»
2019-11-15
W dniu 15.11.2019 r. od godz. 14:00 Pracownicy biura Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" biorą udział w konferencji "Pozyskuj fundusze- przegląd możliwości dofinansowania projektów" organizowanej przez Gminę Szczurowa. W związku z wydarzeniem, beneficjentów zapraszamy na salę widowiskową Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w ramach indywidualnego doradztwa. [...] Czytaj dalej»


2019-11-05

,, Od Puszczy do Puszczy- Nawiązanie Współpracy, Wymiana Doświadczeń”

dh/upload/P7243638.JPG
W dniu 24-26.08 2019 roku w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Małopolskiego, Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” realizowała projekt pn. ,, Od Puszczy do Puszczy- Nawiązanie Współpracy, Wymiana Doświadczeń” sfinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Głównymi partnerami projektu byli: Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Białowieska” oraz Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Region Puszczy Białowieskiej”. Wizyta studyjna skierowana była dla członków Stowarzyszenia, przedstawicieli jednostek samorządu oraz pracowników biura i zarządu. Podczas wyjazdu Zarząd Stowarzyszenia podpisał Deklarację Współpracy z LGD ,,Puszcza Białowieska”, celem przygotowania działań w zakresie współpracy regionów. Przedsięwzięcie miało na celu aktywizację społeczną, zwiększenie kreatywności poznania i przyczynienia się do podejmowania nowych inicjatyw które ukierunkowane będą dla społeczności lokalnej oraz rozwoju obszarów wiejskich LGD. Współpraca jest ukierunkowana w celu poznania nowych tradycji, obrzędów, walorów lokalnych. Wypracowanie zależności pomiędzy LGD-mi oraz wspólnych działań czy praktyk w zakresie działalności w ramach PROW 2014-2020. To co  różni LGD- y w zakresie tradycji, kultury regionu może być podstawą długofalowej współpracy. Ponadto obydwa Stowarzyszenia łączą walory przyrodnicze w formie ukształtowania terenu, w naszym regionie działania znajdują się obszary chronionego krajobrazu do którego należy Puszcza Niepołomicka. Wizyta studyjna w regionie Białowieży pozwoliła uczestnikom nabyć nowych doświadczeń, zapoznać się z dobrymi praktykami które przyczynią się do lepszego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego, oraz rozwoju obszarów wiejskich na terenie NGD  ,,E.O.CENOMA”, a co za tym idzie możliwości podjęcia i realizacji nowych idei.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja realizująca wyjazd studyjny mająca na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na  terenach wiejskich, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania ,,Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” nr 4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania ( w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy między terytorialnej i między narodowej), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Nawiązanie współpracy, aktywizacja społeczności lokalnej, wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.


Powrót
Odwiedzin: 88301