Imię i Nazwisko *
Miejscowość *
E-mail *
Treść wiadomości *
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym niezbędnych do wysyłania Newslettera - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. I. z 2002r. Nr 101. poz. 926. z późn.zm.) w celach ewidencjonowania udzielonego doradztwa, promocji programu PROW 2014-2020, prawidłowego wdrażania LSR oraz wywiązywania się z zapisów umowy dotyczącej wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
Zabezpieczenie antybotowe. Podaj wynik.
+
=
*
* - Pole obowiązkowe